Na piesku 6/A

  • od 1. 7. 2018
  • 30 bytov + 5 nebytových priestorov