SVB Pod záhradami 64, 64/A

  • mandátna zmluva od 1. 1. 2014
  • 70 bytov + 5 nebytový priestorov + 80 garáží
Slide 1
Slide 2
Slide 3