Grösslingova 19

  • v správe od 1. 6. 2018
  • 14 bytov + 1 nebytový priesor