Ekonomická správa

  • prehľadná ekonomická agenda,
  • mesačné zálohové predpisy pre jednotlivých vlastníkov,
  • ročné vyúčtovanie,
  • evidencia úhrad a nedoplatkov,
  • vedenie účtov Fondu prevádzky, údržby a opráv a služieb, ktoré si môžete osobne počas stránkových hodín alebo cez internet  kedykoľvej skontrolovať