Veľké Úľany

SVB Centrum, Hlavná 3
v správe od 1. 4. 2011
6 bytov