O nás

Dobrá správcovská, s. r. o. je mladá dynamická správcovská spoločnosť, založená na základe mnohoročných skúseností v oblasti správy bytov a nebytových priestorov. Princípy správy budov: vysoká odbornosť, komunikácia s klientom, komplexnosť a efektívnosť riešení, komfort a bezproblémovosť bývania,  transparentnosť v správe, spoľahlivosť, dodržiavanie platnej legislatívy, informovanosť a  individuálny prístup ku klientom – vlastníkom bytov a nebytových priestorov.

Prioritou správy bytového domu je účelné vynaloženie prostriedkov bytového domu na zabezpečenie zvyšovania energetických úspor ako jeden z najdôležitejších efektov pri komplexnej obnove bytového domu.

Moderná správa budov je prístup ku správe, integrujúci viaceré moderné manažérske, systémové, informačné a stavebno-technické postupy, z čoho profituje vlastník budovy a zariadení.