ZS Babuškova 2

  • v správe od 1. 4. 2016
  • 14 nebytových priestorov v Obvodnom zdravotnom stredisku 
Slide 1
Slide 2
Slide 3