Bratislava

Babuškova 2, Bratislava (14 nebytových priestorov)  

Bartoškova 4/Športová 1, Bratislava (67 bytov + 3 nebytové priestory)  

Beskydská 12 (7 bytov + 1 nebytový priestor) 

Bulíkova 13-15, Bratislava (64 bytov + 2 nebytové priestory)  

Bulíkova 21-23, Bratislava (42 bytov)  

Černockého 1, 3, 5, Bratislava (18 bytov)  

Dostojevského rad 3, 5, Bratislava (39 bytov + 2 nebytové priestory)  

Dostojevského rad 13, Bratislava (59 bytov + 1 nebytový priestor)  

Grösslingova 19, Bratislava (14 bytov + 1 nebytový priestor)  

Kopanice 19, Bratislava (8 bytov)

Kutlíkova 2, Bratislava (12 bytov)  

Lubinská 6, Bratislava (15 bytov + 1 nebytový priestor + 8 garáží)

Majerníkova 23, Bratislava (15 bytov + 4 nebytové priestory + 10 garáží) 

Mozartova 10-12, Bratislava (48 bytov)

Mozartova 14-16, Bratislava (48 bytov)

Muškátová 32-34, Bratislava (80 bytov)  

Na piesku 6A (30 bytov + 5 nebytových priestorov)  

Obchodná 33/ A, B, C (13 bytov + 4 nebytové priestory)⇒

Pod záhradami 64, 64 A – SVB, Bratislava (70 bytov + 5 nebytových priestorov)  

Račianska 157, Bratislava (34 bytov)  

Riznerova 2, Bratislava (10 bytov) 

Tajovského 1 (27 bytov, 3 NP a 11 garáži)

Tichá 30 (13 bytov a 15 garážových státí)

Tichá 32 (13 bytov a 15 garážových státí)

Vajnorská 48-62 – SVB Nová Doba II, Bratislava (160 bytov + 6 nebytových priestorov)   

Vlčkova 10, Bratislava (7 bytov)  

Votrubova 9, Bratislava (4 byty)  

Východná 7K, Bratislava (13 bytov)  

Východná 7L, Bratislava (11 bytov)  

Východná 7N, 7M, Bratislava (13 bytov)  

Záhradnícka 20, Bratislava (14 bytov)  

Žilinská 18, 20/Povraznícka 15, Bratislava (49 bytov + 2 nebytové priestory)