Tajovského 1

  • 27 bytov + 3 nebytové priestory + 11 garáži