Energetická správa domov

  • mesačné vykonávanie kontroly fakturovaného množtva tepla, studenej vody, tepla na prípravu teplej úžitkovej vody a elektrickej energie za každý bytový dom
  • zabezpečenie rozúčtovania tepla podľa pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov,
  • zabezpečenie rozúčtovania studenej vody a teplej úžitkovej vody podľa meračov,
  • analýzy spotrieb tepla, studenej vody, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie pre jednotlivé bytové domy