Bulíkova 13-15

  • v správe od 1. 3. 2018
  • 64 bytov + 2 nebytové priestory