Beskydská 12

  • v správe od 1.9.2019
  • v bytovom dome je 7 bytov a 1 nebytový priestor