SVB Nová Doba II, Vajnorská 48-62

  • mandátna zmluva od 15. 4. 2013
  • 160 bytov + 6 nebytových priestorov

Priebeh obnovy bytového domu

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5