Zavedenie zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu v Bratislave

Zber kuchynského bioodpadu je Bratislava povinná zaviesť najneskôr k 1. januáru 2023, preto sa mesto rozhodlo jednotlivé mestské časti zapájať postupne. Tvorba komfortného systému pre obyvateľov si vyžaduje dlhší čas, takže so zberom sa začalo už na jeseň minulého roka v Lamači. A aj na základe skúseností zapojených Lamačanov a Lamačaniek z rodinných i bytových domov, pokračuje OLO v tomto roku zber aj vo zvyšných 16 mestských častiach. Už v marci a apríli sa začalo s odvozom kuchynského bioodpadu z domácností v Záhorskej Bystrici, Karlovej Vsi a Dúbravke.Zber bude pokračovať v Petržalke, následne v Ružinove a ostatných mestských častiach.

Všetky aktuálne informácie nájdete na stránke spoločnosti OLO a taktiež na letákoch. 

Zavedenie zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu