!!! UPOZORNENIE !!!

V súvislosti s celkovou obnovou bytového domu Nová Doba II (Vajnorská 48-62, Bratislava), kde má sídlo aj naša spoločnosť, si Vás dovoľujeme upozorniť na sťažený prístup do našich priestorov.