Reklamácia vyúčtovania

Reklamačný protokol k vyúčtovaniu nákladov za užívanie bytu za rok 2014. V predmete reklamácie musia byť vyšpecifikované reklamované položky, v opačnom prípade nebude reklamácia riešená.

Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 2mb.