Príprava na vykurovaciu sezónu

Pomaly sa nám blíži vykurovacie obdobie, preto žiadame všetkých vlastníkov, aby si vo vlastnom záujme zabezpečili otvorenie termostatických hlavíc na vykurovacích telesách na maximálny výkon (aj na tých, ktoré nepoužívate), z dôvodu odvzdušnenia vykurovacích telies podľa možnosti až do spustenia vykurovania a pri započatí vykurovania skontrolovali ich funkčnosť (ventily, hlavice). Neotvorenie ventilov môže počas vykurovacej sezóny spôsobiť zavzdušnenie systému ÚK a zníženie kvality dodávky tepla. (Netýka sa vlastníkov, ktorí majú vlastné kúrenie)