Zmeny cien tepla – Prvá ružinovská spoločnosť, a. s.

Vážení odberatelia tepla, na základe oznámenia od Prvej ružinovskej spoločnosti, a. s., dodávateľa tepla, Vám dávame na vedomie, že na základe Rozhodnutia č.0144/2019/T ÚRSO zo dňa 12.12.2018 s účinnosťou od 1.1.2019 sa menia ceny tepla. Zmeny cien tepla v jednotlivých mestských častiach Bratislavy si môžete pozrieť  v dokumente nižšie.

Zmeny cien tepla-Prvá ružinovská spoločnosť, a. s.