Spustenie vykurovania – Bratislavská teplárenská, a. s.

Bratislavská teplárenská, a.s. informuje všetkých odberateľov, pripojených na OST prevádzkovaných spoločnosťou, že 19.09.2017 spúšťa vykurovanie do skúšobnej prevádzky. Dôvodom spustenia vykurovania, je vytvorenie podmienok pre odberateľov na odskúšanie svojich technologických zariadení pred vykurovacou sezónou. Súčasne Bratislavská teplárenská reaguje na aktuálne klimatické podmienky s predpoveďou ochladenia a požiadaviek odberateľov o vykurovanie v chladných častiach dňa.