Sčítanie obyvateľov 2021 – upozornenie

Pozor na falošných sčítacích asistentov !

Vážení klienti, nakoľko momentálne prebieha elektronické sčítanie obyvateľov, objavili sa prípady, keď dôchodcov kontaktovali podvodníci vydávajúci sa za sčítacích komisárov. Prosím nevpúšťajte do svojich bytov nikoho, kto sa vydáva za sčítacieho asistenta. Upozornite na to svojich rodičov, starých rodičov poprípade seniorov vo Vašom okolí.

Viac informácii nájdete na https://www.scitanie.sk/