Publikovaný článok v časopise o bytovom dome v našej správe

V nadväznosti na súťaž o „Najlepšie obnovený bytový dom v roku 2015“, o ktorej sme Vás nedávno informovali, bol v čísle 3/2016 časopisu „Správca bytových domov“ publikovaný článok o priebehu obnovy oceneného bytového domu v našej správe – Dostojevského rad 13, Bratislava . Článok uverejňujeme aj na našej web stránke.
clanok
(zdroj: Ing. Ľubica Bohovicová: Národná kultúrna pamiatka sa stala oceneným bytovým domom, Správca bytových domov, ISSN 1336-7919 ročník 11, č.vydania 3/2016, str. 16-17)