Predloženie Vyúčtovania za rok 2020 a správa o činnosti správcu počas pandémie – posun termínu na 31.7.2021.

Vážení vlastníci
pandémia, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom a opatrenia proti jeho šíreniu, ako aj vyhlásenie núdzového stavu, zákaz vychádzania a iné dlhotrvajúce protiepidemické obmedzenia, obmedzila chod aj našej prevádzky. Museli sme fungovať v obmedzenom režime, pretože reálnym dôsledkom pandémie a opatrení bol výpadok pracovnej sily z dôsledku karantény, práceneschopnosti, ošetrenia člena rodiny ako aj potreba dlhšieho času na spracovanie údajov odpočtu meradiel poskytnutých samotnými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome a pod.

V súvislosti s predĺženými termínmi je podľa § 36e ods. 1 zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby v znení zákona č. 115/2021 Z.z. posunuté aj doručenie ročného vyúčtovania za byt za minulý rok a poskytnutie správy o svojej činnosti z pôvodného termínu (do 31.5.2021) na termín 31.7.2021.

Samozrejme budeme robiť všetko čo je v našich silách, aby sme ročné vyúčtovania spolu so správou o činnosti správcu, Vám vlastníkom predložili čo najskôr.
Na základe vyššie uvedeného, Vás preto chceme požiadať o Vaše strpenie a porozumenie. Verte, že na vyúčtovaniach pracujeme a bude Vám poskytnuté v čo najskoršom možnom termíne.