Ocenenie pre bytový dom v našej správe

Už po ôsmy krát Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. a Združenie pre podporu obnovy bytových domov a vydavateľstvom odborných časopisov V. O. Č. Slovakia organizovali súťaž o „Najlepšie obnovený bytový dom roka“. Za rok 2015 sme do súťaže prihlásili bytový dom v našej správe – Dostojevského rad 13 v Bratislave, ktorému podľa názoru odborníkov patrí bronzová priečka. Skutočnosť, že sa obnova bytového domu páči nielen odborníkom, potvrdilo aj hlasovanie verejnosti prebiehajúce na internete, v ktorom bytový dom zvíťazil a získal „Cenu verejnosti“.

Page1 (2)PSS