Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 182/1993 Z.z.

Dňa 1.10.2014 nadobudla platnosť novela Zákona Národnej Rady SR o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z.z., zmena má číslo 205/2014 Z.z.

Celé znenie zákona č.182/1993 Z.z. spolu s novelizáciou nájdete v sekcii Dokumenty