!!! Online formulár – Koncoročný odpočet stavov meračov SV a TÚV !!!

V prípade neprítomnosti v riadnom termíne odpočtu je potrebné odčítané údaje nahlásiť správcovi bytového domu najneskôr do 07.01.2019

Upozorňujeme, že za správnosť uvedených údajov alebo za nahlásenie stavu zodpovedá vlastník. V prípade nedoručenia odpočtu stavov vodomerov do uvedeného termínu, Vám bude spotreba vyúčtovaná náhradným spôsobom v zmysle platných právnych predpisov (vyhláška 240/2016 Z.z.)

Formulár pre nahlásenie odpočtu vodomerov:


Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 1mb.