Jesenné upratovanie v MČ Bratislavy

V rámci jesenného upratovania v jednotlivých mestských časti Bratislavy Vám predkladáme harmonogramy rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov spolu s pravidlami uloženia odpadu
(pre zobrazenie stačí kliknúť)

Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Ružinov
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Rača
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Nové Mesto
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Staré Mesto
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Dúbravka
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov MČ – Karlova Ves

Pravidlá uloženia odpadu do veľkoobjemového kontajnera:
1. Nadrozmerný odpad pred jeho uložením je potrebné rozobrať na
jednotlivé diely napr. skrine, váľandy a p
2. Odpad je potrebné uložiť do kontajnera
3. Uloženie odpadu sa uskutočňuje pod dohľadom

Do kontajnera alebo jeho blízkosti uložiť je zakázané:
1. chladničky, mrazničky, práčky, sporáky vrátane plynových, TV a rozhlasové prijímače, výpočtovú techniku, vysávače, žiarovky a žiarivky, elektromotory, nabíjačky a ďalšie elektrické a elektronické spotrebiče;
2. lieky, chemické látky, riedidlá, farby a ani ich obaly, žieraviny, oleje, batérie a akumulátory všetkého druhu, náterové hmoty a ich obaly, ropné látky a ich obaly;
3. stavebný odpad;
4. recyklovateľný odpad, papier, sklo a plasty;
5.odpad nadrozmerný, nerozmontovaný na diely.