Jarné upratovanie v MČ-Bratislava a zber elektroodpadu

JARNÉ UPRATOVANIE
V rámci jarného upratovania v jednotlivých mestských časti Bratislavy Vám predkladáme harmonogramy rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov spolu s pravidlami uloženia odpadu:
Harmonogram MČ Bratislava – Nové mesto
Harmonogram MČ Bratislava – Ružinov

ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV
Ak máte doma zbytočné elektrospotrebiče, môžete sa ich zbaviť pohodlne a zadarmo. Ako na to si môžete prečítať, viac na:
Obyvatelia MČ Bratislava – Ružinov
Obyvatelia MČ Bratislava – Staré mesto
Obyvatelia MČ Bratislava – Nové mesto
Obyvatelia MČ Bratislava – Rača