Cenník

Cenník úkonov a taríf za služby poskytované vlastníkom bytov a podnikateľom v nebytových priestoroch
nad rámec Zmluvy o výkone správy domu platný od 1. 5. 2016

cennik platny 52016