Brnianska 35

  • v správe od 1.5.2016
  • 8 bytov
  • v roku 2016 a 2017 prebehla obnova bytového domu
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7