Bratislava

Babuškova 2, Bratislava (14 nebytových priestorov)  

Bartoškova 4/Športová 1, Bratislava (67 bytov + 3 nebytové priestory)  

Beskydská 12 (7 bytov + 1 nebytový priestor) 

Brnianska 35, Bratislava (8 bytov)  

Bulíkova 13-15, Bratislava (64 bytov + 2 nebytové priestory)  

Bulíkova 21-23, Bratislava (42 bytov)  

Černockého 1, 3, 5, Bratislava (18 bytov)  

Dobrovičova 4/Tobrucká 7, Bratislava (16 bytov + 1 nebytový priestor)  

Dostojevského rad 3, 5, Bratislava (39 bytov + 2 nebytové priestory)  

Dostojevského rad 13, Bratislava (59 bytov + 1 nebytový priestor)  

Grösslingova 19, Bratislava (14 bytov + 1 nebytový priestor)  

Halašova 41, Bratislava (24 bytov) 

Košická 16,18 a Oravská 2,4 (47 bytov + 2 nebytových priestorov) 

Kutlíkova 2, Bratislava (12 bytov)  

Majerníkova 23, Bratislava (15 bytov + 4 nebytové priestory + 10 garáží) 

Muškátová 32-34, Bratislava (80 bytov)  

Na piesku 6A (30 bytov + 5 nebytových priestorov)  

Námestie hraničiarov 19,21,23 (60 bytov + 1 nebytový priestor) 

Obchodná 33/ A, B, C (13 bytov + 4 nebytové priestory)⇒

Palárikova 14, Bratislava (8 bytov + 2 nebytových priestorov) 

Pod záhradami 64, 64 A – SVB, Bratislava (70 bytov + 5 nebytových priestorov)  

Račianska 157, Bratislava (34 bytov)  

Riznerova 2, Bratislava (10 bytov) 

Svätoplukova 8-10, Bratislava (16 bytov)  ⇒

Vajnorská 48-62 – SVB Nová Doba II, Bratislava (160 bytov + 6 nebytových priestorov)   

Vlčkova 10, Bratislava (7 bytov)  

Votrubova 9 – SVB a NP v dome Votrubova č. 9, Bratislava (4 byty)  

Východná 7J, Bratislava (9 bytov)  

Východná 7K, Bratislava (13 bytov)  

Východná 7L, Bratislava (11 bytov)  

Východná 7N, 7M, Bratislava (13 bytov)  

Východná 7O, Bratislava (10 bytov)  

Záhradnícka 20, Bratislava (14 bytov)